Før og etter operasjon

Før en operasjon:

Generelt sier vi at dyr skal faste i 12 timer før en operasjon.
Det finnes unntak der dyret ikke skal fastes, men det vil i de tilfellene avtales spesielt med veterinæren. Gnagere skal ikke faste, de skal ha tilgang på mat hele tiden.
Dyret må få drikke og skal ha tilgang på vann.
Dyret leveres på morgenen eller etter nærmere avtale. Da bør dyret være rent, gjerne vasket dagen før. Ved avlevering avtales tid for henting. Alle dyr må være våkne før de kan reise hjem igjen.

Etter en operasjon:

Dyret må få ligge i ro, uforstyrret, varmt og mykt. Demp gjerne belysningen. Det er vanlig at dyret er mer slapt og noe ukoordinert samme kveld og dagen etter narkose. Rett etter narkose har ikke dyret kontroll på urinering og kan tisse på seg. Legg aldri dyret i høyden da det kan ramle ned og skade seg.
Hunder bør luftes kun korte turer i kort bånd og utekatter bør holdes inne til eventuelle sting er fjernet og sår er grodd.
De fleste dyr som blir operert vil få en nakkekrage eller body etter operasjonen. Normalt venner de seg til denne etter en liten stund. Det er likevel viktig å passe på dyret og følge godt med slik at de ikke kommer seg løs fra kragen og skader seg selv.
Vann kan gis under tilsyn samme kveld som operasjonen. I forhold til første måltid etter en operasjon vil dette bli avtalt med veterinæren i hvert enkelt tilfelle.
I forbindelse med operasjonen vil du i noen tilfeller få med deg smertestillende og/eller antibiotika til videre behandling hjemme. Det vil bli gitt god informasjon om hvordan å administrere dette.
Ved større inngrep avtaler vi tid til kontroll et par dager etter operasjonen.
Sting fjernes etter 12-14 dager, på drop-in eller avtalt time, avhengig av hva man ønsker.
Dersom spesialfôr er nødvendig i etterkant av en operasjon vil du få beskjed om dette. Slike dietter får du hos oss.
Vi ringer alltid kunder opp igjen dagen etter en operasjon for å høre hvordan det går med pasienten og for å kunne svare på eventuelle spørsmål .

Back to Top