ID merking hund

I dag kan hunder merkes med microchip for å oppnå en sikker og varig mulighet for identifikasjon. En microchip med et bestemt ID nummer settes under nakkehuden, ofte på venstre side. Inngrepet er smertefritt. Merkingen kan gjennomføres kort tid etter fødsel, men også  eldre dyr kan merkes.  Det er er umulig å forfalske en slik merking.

Hvorfor ID merke hunden min?

I visse tilfeller er det krav om sikker individidentifikasjon gjennom avlesning av hundens microchip f.eks. ved utenlandsreiser, avl, utstillinger, konkurranser, forsikring og avklaring av eierforhold. Det vil også være større sannsynlighet for å få tilbake en ID merket hund som er blitt borte, enn en som ikke er merket. Avlesning av en mikrochip gjør oppsporing av eiere mulig på en rask og effektiv måte.

Er ID merking smertefullt for hunden?

Mikrochipen er en liten elektronisk brikke som injiseres under huden på venstre side av nakken. Merkingen er ikke smertefull og kan sammenlignes med å gi en vaksine.

Hvordan vet man at dyret er ID merket med microchip?

For å lese av ID nummeret fra en mikrochip må man ha tilgang til en avleser. VeteriNærDeg har slike avlesere til bruk ved identifisering. Det finnes imidlertid ingen restriksjoner på kjøp og bruk av avlesere, slik at privatpersoner, oppdrettere osv. kan skaffe seg egne avlesere. Avlesere finnes hos dyreklinikker og i tillegg ved tollstasjoner, politi- og lensmannskontor, redningssentraler, viltnemder m.m.
ID merkede hunder får en brikke som kan festes til halsbåndet med opplysning om ID merkingen.

Viking og Falken som ofte hjelper til med å finne hunder som er blitt borte, har god erfaring med å hjelpe ID merkede hunder tilbake til eierne.

Dyreidentitet

Dyreidentitet er ansvarlig for en database hvor ID numrene bør registreres. Veterinærdeg registrerer alltid utførte ID merkinger her. Når et dyr er ID merket og registrert hos Dyreidentitet, vil de sende eierne bevis på at registreringen er gjennomført. I basen knyttes ID nummeret opp mot opplysninger om eier, bosted og telefonnummer. Dyreidentitet as er den primære aktøren for digital identifisering av dyr i Norge. Du kan lese mer om dem på www.dyreidentitet.no

Back to Top