Rabies

Rabies er en dødelig virussykdom som kan angripe både dyr og mennesker. Sykdommen har aldri vært påvist hos dyr i fastlands-Norge, men finnes på Svalbard. Sykdommen kan forebygges ved vaksinasjon. Det er krav om og svært viktig at dyr som reiser til land hvor rabies er påvist, blir vaksinert.

Årsak og smitteoverføring
Rabies som også kalles hundegalskap, er en hjernebetennelse som forårsakes av rabiesviruset.
Smitte skjer ved overføring av virusholdig spytt ved bitt, eventuelt ved slikking på sår. Rabiesvirus finnes i spyttet hos syke dyr, men kan også finnes i dyr en tid før symptomene viser seg.

Forekomst
Klassisk rabies finnes på alle kontinenter unntatt Australia/Oceania.

Viktige vertsdyr
I Europa er rødrev den viktigste verten for rabiesvirus. Også mårhunden er også viktig for viruset der den finnes tette bestander. Mårhund har ikke klart å etablere seg i Norge og er en uønsket art her.

Les mer om risiko for import av rabies til Norge hos Vitenskapskomiteen for mattrygghet.

Symptomer hos dyr
Rabies angriper sentralnervesystemet. Inkubasjonstiden er vanligvis 1-2 måneder, men kan være både betydelig lengre og kortere. Symptomer kan innebære feber og nedsatt allmenntilstand og unormal adferd, hyperaktivitet, aggressivitet, bevegelsesforstyrrelser og tiltakende lammelser. Til slutt blir dyret liggende og dør av respirasjonslammelse innen 1-2 uker etter de første symptomene.

Diagnostikk
Rabies kan bare bestemmes ved immunologisk eller molekylærbiologisk metode som påviser virus i hjernen.

Forebygging og kontroll
Rabies kan forebygges gjennom vaksinasjon. Vaksinasjon beskytter når den gis før eksponering av virus, eventuelt rett etterpå.

Forekomst av eller mistanke om rabies skal rapporteres umiddelbart til Mattilsynet. Ved rabiesmistanke må dyret straks isoleres, slik at det ikke kommer i kontakt med andre dyr eller mennesker. Dersom andre dyr er blitt bitt av det mistenkte dyret, må disse vaksineres mot rabies og isoleres inntil diagnosen er avklart.

Reise med hund, katt og ilder, eller import av disse
Regelverket for innførsel av hund, katt og ilder (enten etter reise eller import) til Norge finnes på Mattilsynets nettsider (http://www.mattilsynet.no). Regelverket stiller ulike krav til rabiesvaksinering og dokumentasjon avhengig av hvilke land dyret har oppholdt seg i før det tas inn i Norge. De strengeste reglene gjelder for innførsel av dyr som har oppholdt seg i land utenfor “EU/EØS”, og som heller ikke står på listen over såkalte listeførte land.

Regelverkets beskyttelsesnivå er svekket siden 2012. Vaksinasjon garanterer ikke at dyr som ble smittet før vaksinasjon ikke har med seg virus, og slike dyr vil kunne utvikle klinisk rabies. Dette skjer som regel innen 6 måneder etter infeksjon. Derfor utgjør en ventetid på 6 måneder etter vaksinasjon en tilleggsbeskyttelse, særlig relevant ved import fra land med rabies.

Hva gjør Veterinærinstituttet
Veterinærinstituttet er nasjonalt referanselaboratorium for rabies hos dyr, og undersøker prøver fra dyr ved mistanke om rabies. Veterinærinstituttet har også en rådgivende funksjon og foretar faglige vurderinger og risikoanalyser når det er aktuelt.

 

 

Back to Top