Vaksinering hund

 

Lysbilde1
Hvorfor vaksinere hunden din?
Alle hunder i Norge bør vaksineres for å få beskyttelse mot alvorlige sykdommer som i verste fall kan få fatale konsekvenser.
I tillegg til å beskytte din egen hund, bidrar vaksinering  til å redusere smittefare for andre hunder.
Hva vaksinerer vi mot?
I Norge er det spesielt fire sykdommer vi vaksinerer mot.
1.Valpesyke (også kjent som Distemper)
 • Meget smittsomt virussykdom med høy dødelighet.
 • Hunder under 6 måneder er mest utsatt.
 • Hunden vil først utvikle høy feber som deretter går ned, men kommer tilbake. Dette vil bli etterfulgt av øyebetennelse, hoste, diaré og andre forkjølelseslignede symptomer.

2. Smittsom leverbetennelse (Hepatitt)

 • Virussykdom som angriper leveren.
 • Vaksinen har heldigvis en veldig god effekt på dette viruset.

3. Parvovirus (Hundepest)

 • Viruset er svært  smittsomt.
 • Gir kraftig oppkast og diaré, spesielt hos valper. Kan være dødelig.
 • Parvovirus kan også affisere hjertet og dermed forårsake hjertesvikt.

4. Kennelhoste

 • Kennelhoste gir voldsom tørrhoste som kan være veldig plagsomt for hunden i lang tid.
 • Parainfluensavirus og bakterien Bordetella bronchiseptica kan forårsake sykdommen i luftveiene. Før kunne man bare vaksinere mot Parainfluensavirus, men nå er det utviklet en nesesprayvaksine som også beskytter mot bakterien. Slik  oppnås en bredere beskyttelse mot kennelhoste.
  Nesevaksinen anbefales spesielt til hunder som bor i tettbygde strøk med mange hunder og  stort smittepress.
 • Vaksine mot kennelhoste gir ikke 100% beskyttelse, men demper symptomene hvis hunden skulle være uheldig å bli smittet.

Fullvaksinen inkluderer dissse fire sykdommene, og forkortes DHPPi eller DHP + BpPi, avhengig av hvilken kennelhostevaksine som gis..

Andre vaksiner
Leptospirose anbefales spesielt å vaksinere mot ved reiser til øst Europa og landene rundt Middelhavet. Sykdommen forekommer sjelden i Norge, og er derfor ikke vanlig å vaksinere mot dersom det ikke er snakk om reiser utenlands.
Rabies vaksineres det ikke mot rutinemessig i Norge, men skal du til utlandet med hunden din, kan denne vaksinen være et krav.
Leischmaniose er en zoonotisk sykdom det anbefales å vaksinere mot dersom hunden skal ut å reise, spesielt til sydligere strøk.
Les mer om vaksinering ved utenlandsreiser på Ut å reise
Når skal hunden vaksineres?
Vi anbefaler grunnvaksine ved 8 og 12 ukers alder, deretter årlig vaksine. Den årlige vaksinen er viktig for å opprettholde god beskyttelse.

 

Back to Top