Vaksinering katt

Hvorfor vaksinere katten din?kattunge vaksine
Vaksine er en god investering i kattens helse. Ved å vaksinere beskytter du katten din mot flere potensielt meget smertefulle og farlige virus. Noen slike virus kan ha dødelig utfall. Vaksinering bidrar også til å forhindre at smitte spres mellom katter.

Hva vaksinerer vi mot?
Vi vaksinerer i hovedsak mot kattepest og smittsom luftveisinfeksjon.

1. Kattepest
Kattepest gir kraftig oppkast og diaré. Uten behandling kan katten bli dehydrert og i verste fall dø.
Dessverre forekommer det fortsatt mye kattepest i Norge.

2. Smittsom luftveisinfeksjon (også tidligere kalt katteinfluensa)
Sykdommen påvirker luftveiene, øynene og munnhulen.
Infeksjonen blir forårsaket av to forskjellige virustyper, calici- eller herpesvirus.
Det antas at over 90% av kattene i Norge med infeksjon i luftveier og øyne, er smittet av disse virusene.
Mange katter kan være kroniske smittebærere. Dette betyr at katter kan være smittet uten synlige symptomer, men de kan likevel spre sykdommen videre til andre katter.

Tilleggsvaksiner
Chlamydia er et virus som påvirker øyne og luftveier. Virussykdommen smitter lettest på steder der mange katter er tett sammen, feks. i kattehus eller på utstillinger.
Vi vaksinerer mot chlamydia ved forespørsel.
Katteleukemi kan forårsakes av et virus det nå er mulig å vaksinere mot. Vaksinen gis årlig.
Spør oss om råd, og om du ønsker slik vaksinering.
Rabiesvaksine er et krav ved utenlandsopphold (ikke Sverige).

Når skal katten vaksineres?
Ved det normale vaksineringsprogrammet for katt gis to grunnvaksiner med tre-fire ukers mellomrom for å oppnå tilstrekkelig beskyttelse. En årlig revaksinering for å opprettholde beskyttelsen er nødvendig.
Vaksineringen kan gjøres når kattungen er henholdsvis 8 og 12 uker gammel, eventuelt 12 og 16 uker gammel, avhengig hvor lenge kattungen er sammen med moren. Ideelt sett bør en kattunge være hos moren til den er 12 uker gammel.
Voksne katter som ikke tidligere er vaksinert, må også ha grunnvaksine i to omganger for å oppnå beskyttelse.

 

 

 

 

Back to Top