Hoggorm

Hoggormen finnes over det meste av Sør-Norge og trives spesielt godt på lune og solvarme steder. Hoggormen har et svart sikksakk mønster langs ryggen på en grå eller brun base. Noen kan imidlertid være helt mørke i fargen, og da kan det karakteristiske mønsteret være vanskelig å se.
Dersom dyrene våre blir bitt av hoggorm, bør de behandles av veterinær. Noen ganger er bittene ufarlige (såkalte tørrbitt), da sprøytes det ikke inn gift. Likevel anbefaler vi alltid å kontakte veterinær dersom du mistenker hoggormbitt. Bittet sees som to nålestikk med ca ½ cm avstand.
Symptomer på bitt med gift kan være smerte, hevelse, varme og rødhet rundt bittsåret og halthet.
Allmenntilstanden vil i enkelte tilfeller også påvirkes. Ved alvorlige tilfeller kan hevelser i større områder, oppkast, utvikling av sjokk, bevisstløshet og i verste fall død forekomme.

Hva gjør jeg hvis dyret blir bitt?
Hold dyret mest mulig i ro for å hindre spredning av giften i kroppen og kontakt nærmeste veterinær.
Hvis det er mulig, bær dyret til nærmeste bil for å kjøre til veterinæren.
Hos veterinær vil dyret bli nøye undersøkt, og akuttbehandling vil bli igangsatt.
Hoggormbitt kan forårsake nyresvikt, og intravenøs væskebehandling for å “skylle ut” giften er viktig.  Det vil også vurderes om dyret skal få motgift.
Oppfølgingsblodprøver vil også bli tatt.

Bruk av kortison ved hoggormbitt?
I år (2015) ble det publisert en studie gjort i Sverige, hvor man har sett på effekten ved bruk av kortison ved hoggormbitt. Halvparten av hundene fikk kortison, mens resterende fikk placebo. Konklusjonen av studiet viste at det var ingen forskjell på de hundene som fikk kortison eller ikke. Derfor viser det seg nå at det ikke har noen hensikt å gi kortison ved hoggormbitt ut i fra det studiet som er gjort. Det viktigste du kan gjøre ved mistanke om bitt er å komme deg til en veterinær.

 

Back to Top