Kirurgi hund

Ved klinikken har vi kapasitet til å utføre en rekke kirurgiske inngrep, både planlagte og akutte. Vi utfører både bløtvevs- og ortopediske operasjoner.

Smertelindring er viktig, og vi gir derfor smertelindrende behandling før, under og etter en operasjon.

Anestesi/narkose, sedasjon/bedøvelse er alltid forbundet med en viss risiko, derfor gjennomgår pasientene en grundig klinisk undersøkelse før en operasjon.
Blodprøver vil også kunne bidra til å oppdage eventuelle risiko ved narkose.
Vi anbefaler sjekk av nyre- og leververdier  for alle hunder  over 7 år før narkose og operasjon. Verdiene kan si oss noe om det er spesielle hensyn å ta i hvert tilfelle.
På klinikken har vi nytt gassanestesiapparat med overvåkningsutstyr.

Hunder bør faste 12 timer før et planlagt inngrep. De skal hele tiden ha tilgang på vann.

Sting fjernes normalt etter 12-14 dager.
Hunden vil få med seg en body eller krage hjem for å forhindre at hunden klør eller slikker på såret.
Hunder bør holdes i bånd frem til stingene er fjernet.

 

Det er vanskelig å sette fast pris på operasjoner, men ring oss gjerne for et prisoverslag.

 

 

Back to Top