Id merking katt

Katter kan merkes med microchip for å kunne identifisere dem på en sikker måte. En microchip med et bestemt ID nummer settes under nakkehuden, ofte på venstre side.

Hvorfor ID merke katten min?

Dersom en katt blir borte, øker sannsynligheten for å få katten tilbake hvis den er ID merket. Avlesning av mikrochipen gjør oppsporing av eierne enkelt. I visse tilfeller hvor det er nødvendig med en sikker individidentifikasjon som f.eks. ved utenlandsreiser, avl, utstillinger, konkurranser, forsikring og avklaring av eierforhold, er det krav om ID merking.

Er ID merking smertefullt for katten?

Mikrochipen er en liten elektronisk brikke som injiseres under huden på venstre side av nakken. Merkingen er ikke smertefull og kan sammenlignes med å gi en vaksine.

Hvordan vet man at katten er ID merket med microchip?

For å lese av ID nummeret fra en mikrochip, må man ha tilgang til en avleser. VeteriNærDeg har slike avlesere til bruk ved identifisering. Det finnes imidlertid ingen restriksjoner på kjøp og bruk av avlesere, slik at privatpersoner, oppdrettere osv. kan skaffe seg egne avlesere. Avlesere finnes hos dyreklinikker og i tillegg  ved tollstasjoner, politi- og lensmannskontor, redningssentraler, viltnemder m.m. Katter som ID merkes bør også få bokstavene “ID” tatovert i øret. En slik tatovering utføres under bedøvelse, og gjøres ofte i forbindelse med at katten kastreres. Tatoveringsmerket vil være lett synlig, slik at man kan oppdage at en katt er ID merket, og det blir enklere å ta den med til avlesning og identifisering.

Dyreidentitet

Dyreidentitet er ansvarlig for en database hvor ID numrene bør registreres. Veterinærdeg registrerer alltid utførte ID merkinger her. Når en katt er ID merket og registrert hos Dyreidentitet, vil de sende bevis på registreringen til eierne. I basen knyttes ID nummeret opp mot opplysninger om eier, bosted og telefonnummer. Dyreidentitet as er den primære aktøren for digital identifisering av dyr i Norge. Du kan lese mer om dem på http://www.dyreidentitet.no/

Back to Top