Kirurgi katt

Ved klinikken har vi kapasitet til å utføre en rekke kirurgiske inngrep på katt, både planlagte og akutte.

Smertelindring er viktig, og vi gir derfor smertelindrende behandling før, under og etter en operasjon.

Anestesi/narkose, sedasjon/bedøvelse er alltid forbundet med en viss risiko, derfor gjennomgår pasientene en grundig klinisk undersøkelse før en operasjon.
Blodprøver vil også kunne bidra til å oppdage eventuelle risiko ved narkose.

Vi anbefaler sjekk av nyre- og leververdier for alle katter over 7 år før narkose og operasjon. Verdiene kan si oss noe om det er spesielle hensyn å ta.
På klinikken har vi nytt gassanestesiapparat med overvåkningsutstyr. Dette bidrar til at vi kan gi tryggere narkosebehandling.

Katter bør faste 12 timer før et planlagt inngrep. De skal hele tiden ha tilgang på vann.

Sting fjernes normalt etter 12-14 dager. Etter en operasjon vil katten kunne få på en “body” som beskytter operasjonssåret, eller i noen tilfeller kan katten bruke krage. Så lenge en katt har body eller krage på seg, bør den holdes innendørs.

Det er vanskelig å sette fast pris på operasjoner, men ring oss gjerne for et prisoverslag.

Back to Top