Røntgen

Klinikken har moderne røntgenutstyr med digital bildefremkalling.

Røntgen er et viktig diagnostisk hjelpemiddel på klinikken og brukes til å avdekke en rekke lidelser.
Eksempler på skader eller sykdommer som kan sees på røntgenbilder er beinbrudd, forkalkninger, tumor, fremmedlegemer og mye mer.
Røntgen brukes også til å telle antall fostre ved en nært forestående fødsel.

HD/AD
Vi utfører HD og AD røntgen til offisiell avlesning ved Norsk kennel klubb (NKK). Vi røntger også boxere for spondylose.

 

Les mer om  røntgenundersøkelse av hund.

Les mer om røntgenundersøkelse av katt

 

Back to Top