Sykdomsutredning

Dessverre kan dyr bli syke og ha behov for et besøk hos veterinær. Noen ganger er det nødvendig å foreta en detaljert sykdomsutredning slik at den beste behandlingen kan bli gitt. På klinikken er vi opptatt av å finne den beste løsningen for dyrene.

Sykdomsutredning  innebærer en fysisk undersøkelse og ofte vurdering av analyseresultater fra for eksempel blodprøver, urinprøver og avføringsprøver m.m. Røntgen- og ultralydundersøkelse benyttes også som viktige hjelpemidler når diagnose skal stilles.

Det er vanskelig å oppgi fast pris på sykdomsutredning, men be oss gjerne om et prisoverslag når du kontakter oss for timebestilling.

Back to Top