Ut å reise

Skal du på utenlandstur med kjæledyret ditt?
Da er det en del regler og krav du må følge for innførsel av kjæledyret ditt tilbake til Norge. Det er lurt å ta kontakt med veterinær i god tid  før en utenlandsreise, slik at vi kan hjelpe deg på best mulig måte. Det er flere sykdommer i andre land som vi ikke har i Norge, og en del av disse sykdommene er alvorlige både for dyr og mennesker.
Vår anbefaling er å tenke seg godt om før man reiser av sted til et annet land med dyr.
Fra 1. mai 2013 ble det nye regler for innførsel av kjæledyr til Norge. Dette har spesielt betydning for deg som reiser ofte til Sverige.
Mattilsynets hjemmesider er alltid oppdatert, og vil gi god informasjon om regler og krav når man skal ta dyr hjem igjen til Norge. Se www.mattilsynet.no
Her er noen tips som kan være greie under planleggingen:
  1. En hund skal ID-merkes og ha eget pass.
  2. Hunder skal behandling mot revens dvergbendelorm. Det er nå krav om at behandlingen utføres av veterinær, og at dette dokumenteres i dyrets pass. Se lenger ned for hvordan ormebehandling gjennomføres. Du kan altså ikke lenger gjøre dette selv.
  3. For katter på reise til og fra Sverige er det ikke krav om behandling mot revens dvergbendelorm, men det er krav om id merking og pass.
  4. Hunder trenger  ikke rabies vaksine til og fra Sverige.
  5. For reise fra andre EU land enn Sverige tilbake til Norge vil kravene være at alle kjæledyr må ha pass, være Id merket, være rabies vaksinert og  behandlet mot revens dvergbendelorm. Alle dyr må rabies vaksineres 21 dager før du reiser inn til Norge. Id chip må gjøres før rabies vaksinering.

Innførsel av rasene Pitbullterrier, Amerikansk staffordshireterrier, Fila brasilerio, Toso inu, Dogo argentino, eller blandinger av disse rasene er forbudt!

Ormebehandling mot revens dvergbendelorm gjennomføres slik (kilde: mattilsynet):

  1. Behandlingen skal gjøres av veterinær
  2. Hver behandling skal dokumenteres av veterinæren i hundens pass.
  3. Behandlingen skal være gjennomført i tidsrommet mellom 24 timer og 120 timer før innreise til Norge. Det aller beste er at behandlingen skjer 24 timer før innførsel. Hvis hunden er behandlet tidligere enn 24 timer før innførsel og hunden har oppholdt seg i skog og mark der smittefaren er størst, anbefaler Mattilsynet at hunden får en ekstra behandling etter at den er tilbake i Norge. Denne behandlingen kan eier utføre selv.
  4. Som alternativ til behandling 24 – 120 timer før innreise, kan hunder gjennomgå et behandlingsopplegg som innebærer at de behandles mot bendelorm minst to ganger med maksimum 28 dagers intervall før første innreise til Norge. Deretter behandles de minst hver 28. dag. Behandlingene kan foretas hos veterinær i Norge eller i utlandet. Dette alternativet kan være hensiktsmessig for de som reiser ofte. Husk å behandle hunden din også 28 dager etter siste behandling, selv om du ikke skal ut og reise på nytt.

Anbefalinger:
Vaksine mot leptospirose bakterien er intet krav, men anbefales ved reise til Øst- Europa og middelhavsområdene ellers.

Flåttbehandling er viktig ved ferie i Europa. Flåtten er godt utbredt, og den kan føre med seg andre sykdommer enn dem vi kjenner i Norge. Babesia er en av dem, og denne sykdommen kan være dødelig for hunden.

I områder med mye mygg og sandfluer er det også viktig å behandle mot dette. Spør oss om råd, vi hjelper deg.

Sjekk alltid bestemmelsene i det landet du skal til før du reiser.

Back to Top