Veterinær Marianne Stabaek Martin

Marianne Stabæk Martin ble uteksaminisert som veterinær fra Universitetet i Liverpool i 2002 og jobbet i England fram til 2005. Her var hun veterinær for kjæledyr, primært hund og katt, ved store travle klinikker og fikk lagt et veldig godt grunnlag for videre vekst som veterinær både innenfor kirurgi og indremedisin.

Marianne er i fra Lier og i 2005 vendte hun hjem til Norge og slo seg ned i Bærum hvor hun fortsatt bor med tre barn. Marianne har jobbet ved forskjellige klinikker i Asker og Bærum men takket ja til en fast stilling ved Vetetinærdeg og i Drammen høsten 2015. Som veterinær er hun veldig interessert i indremedisin, nevrologi og særlig hjertemedisin, og er under videre utdanning  i hjertemedisin fra European School of Veterinary Medicine . Hun er den som tar hjerteutredningene på klinikken. Hun er også veldig interessert i klinisk patologi og cytologi hvorpå  hun har en eksamen etter ett års fordypning i emnet fra Massey University i New Zealand gjennom Master of Veterinary Medicine Programme (MVM). Fra European School of Postgraduate Studies har hun sittet og bestått en eksamen innen for indremedisin på kjæledyr, en såkalt General Practioner Certificate in Small Animal Medicine (GPCert(SAM).

Marianne har en genuin interesse i yrket sitt og omsorg for både eier og dyr er viktig for henne. Hun er opptatt av at kundene skal føle seg velkommen og at man kan spørre spørsmål. Hun har en egen interesse for katter. Morse, en engelsk springer spaniel, og Muffin, en adoptert katt, er hennes kjæledyr. 

 

Back to Top